Menu Chemist

Shree Rameshwar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Bhokardan, Maharashtra

Sr.Manu Chemist

Prasad Sugar and Allied Agro Products Ltd., Vambori, Maharashtra

Trainee ETP Chemist

Loknete Baburao Patil Agro Industries Limited, Mohol, Maharashtra

WTP Chemist

Padmashri Dr. Vitthalrao Vikhe Patil S.S.K. Ltd., Rahata, Maharashtra